نسلان نرم افزاری جهت مدیریت تاریخچه خانواده

با نصب این نرم افزار بر روی گوشی خود می توانید تمامی اطلاعات خاندان خود را مدیریت کرده و یک شجره نامه دقیق برای خانواده خود ایجاد نمایید.

فایل های خود را به اشتراک بگذارید و پست های سایرین را مشاهده نمایید.

دریافت از دریافت نسخه iOS

امکانات اپلیکیشن نسلان

به راحتی می توانید با اعضای خانواده چت کنید

به راحتی می توانید با اعضای خانواده چت کنید

درباره نسلان بیشتر بدانید امکاناتی که نظیر آن در هیچ نرم افزاری وجود ندارددرباره نسلان بیشتر بدانید امکاناتی که نظیر آن در هیچ نرم افزاری وجود ندارددرباره نسلان بیشتر بدانید امکاناتی که نظیر آن در هیچ نرم افزاری وجود ندارددرباره نسلان بیشتر بدانید امکاناتی که نظیر آن در هیچ نرم افزاری وجود ندارد

درباره نسلان بیشتر بدانید

درباره نسلان بیشتر بدانید امکاناتی که نظیر آن در هیچ نرم افزاری وجود ندارددرباره نسلان بیشتر بدانید امکاناتی که نظیر آن در هیچ نرم افزاری وجود ندارددرباره نسلان بیشتر بدانید امکاناتی که نظیر آن در هیچ نرم افزاری وجود ندارددرباره نسلان بیشتر بدانید امکاناتی که نظیر آن در هیچ نرم افزاری وجود ندارد

همین حالا نسلان را بر روی گوشی خود نصب کنید

با نصب نسخه اندروید و iOS بر روی گوشی خود، تاریخچه خاندان خود را مدیریت نمایید.

دریافت نسخه اندروید دریافت نسخه iOS

یا شماره موبایل خود را وار نموده و لینک اپلیکیشن را دریافت نمایید

ارسال لینک